تبلیغات
قالب ـو کد ـهای میس وآلهـ - نوع و نرخ کد بارشی رایگان تمامی سفارش ها به صورت رایگان و حداکثر تا 24 ساعت آماده می شوده قالب ـو کد ـهای میس وآلهـ - نوع و نرخ کد بارشی رایگان اخبار وب:تا 2 روز آینده نمونه .قالب ها در وبلاگ گذاشته خواهد شد جدول کارهایی که بلدم به وب اضافه شد

Bannerrقالب ـو کد ـهای میس وآلهـ


http://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.png
 کدبآرشی  

http://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.png شماره نوع قیمت به نظرلوگو لینک نمونه چیزای لازم
 1 کوچیک3  ------------------- 
 مث این:
 


عکس کوچیک
 2 متوسط3 --------------------- 
این: 

themes & codes

عکس متوسط
 3 بزرگ4  
 این:
 
 
یا این:
 عکس بزرگ ( نه خیلی بزرگ)
 4 خیلی بزرگ5  این:
http://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.png
یک عکس بزرگ  
 5 متحرک کوچیک4 
این:
 

 عکس کوچیک متحرک
 6 متحرک متوسط5  این:
یک  عکس متوسط متحرک
 7 متحرک بزرگ6    

 این:
 یک تا  عکس  بزرگ متحرک
 8 عکس خیلی بزرگ متحرک 
(ممکنه وبتون بد شه ها خود دانید!)
7  این:
http://up.patoghu.com/images/meuu4xgpymmg8xtwcc.gif
 یک عکس  بزرگ متحرک
9 عکس تمام بدن8  این:
یک عکس تمام بدن

[ شنبه 25 خرداد 1392 ] [ 05:30 ب.ظ ] [ valeh ghozat ] نظرات      قالب