تبلیغات
قالب ـو کد ـهای میس وآلهـ - پیشی ناز تمامی سفارش ها به صورت رایگان و حداکثر تا 24 ساعت آماده می شوده قالب ـو کد ـهای میس وآلهـ - پیشی ناز اخبار وب:تا 2 روز آینده نمونه .قالب ها در وبلاگ گذاشته خواهد شد جدول کارهایی که بلدم به وب اضافه شد

Bannerrقالب ـو کد ـهای میس وآلهـ

ببینید این کدو تو قسمت کدای جا وا تون بذارد
 تا این پیشی ناز وارد وبتون شه.
مث مال خودم
کد : 

 <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,28,0" width="330" height="400" title="Toy Cat">
                      <param name="movie" value="http://www.pageplugins.com/generators/virtual_cat/cat.swf" />
                      <param name="quality" value="high" />
                      <param name="wmode" value="transparent" />
                      <embed src="http://www.pageplugins.com/generators/virtual_cat/cat.swf" width="330" height="400" quality="high" pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent"></embed>
                    </object><br><a href='http://valehskin.mihanblog.com/post/63' target='_blank'> Pet Cat& other codes 4 blogs</font></a>


[ دوشنبه 27 خرداد 1392 ] [ 05:13 ب.ظ ] [ valeh ghozat ] نظرات      قالب