تبلیغات
قالب ـو کد ـهای میس وآلهـ - نوع و نرخ قالب تمامی سفارش ها به صورت رایگان و حداکثر تا 24 ساعت آماده می شوده قالب ـو کد ـهای میس وآلهـ - نوع و نرخ قالب اخبار وب:تا 2 روز آینده نمونه .قالب ها در وبلاگ گذاشته خواهد شد جدول کارهایی که بلدم به وب اضافه شد

Bannerrقالب ـو کد ـهای میس وآلهـ


http://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.png
 قآلب

http://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.png
 قآلب

http://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.png

 شماره نوع قیمت به نظرلوگو لینک نمونه چیزای لازم
 1 ساده ی اول 5    مال خودم ولی اون عکس کیکه ثابت میشه یه عکس بزرگ پسزمینه-عکس کوچیک مث اون کیک آبیه-یه عکس دراز مث اون کیک متحرک
 2 ساده ی متحرک 7   مثل مال خودم فقط اون کیک آبیه هم متحرک میشه یه عکس بزرگ پسزمینه-عکس کوچیک متحرک مث اون کیک آبیه- یه عکس دراز متحرک مث اون کیک متحرک
 3 عکس بالا 10  فعلا ندارم ولی شبیه به  در لینکا  یه عکس بزرگ برای اون بالا -عکس کوچیک  مث اون کیک آبیه- یه عکس دراز  مث اون کیک متحرک
 4 عکس بالای متحرک 12   فعلا ندارم  یه عکس بزرگ برای اون بالا -عکس کوچیک  مث اون کیک آبیه- یه عکس دراز  مث اون کیک متحرک
 5 عکس  کنار 10     یه عکس  نسبتا بزرگ برای کنار اون بالا -عکس کوچیک  مث اون کیک آبیه- یه عکس دراز  مث اون کیک متحرک
 6 عکس کنار متحرک  12     یه عکس  نسبتا بزرگ متحرک برای کنار اون بالا -عکس کوچیک  مث اون کیک آبیه- یه عکس دراز  مث اون کیک متحرک
 7 عکس رو عکس  15   فعلا ندارم ولی در لینکا یه عکس  نسبتا بزرگ  برای اون بالا رو پس زمینه -یه عکس پس زمینه-
عکس کوچیک  مث اون کیک آبیه- یه عکس دراز  مث اون کیک متحرک
 8 عکس رو عکس متحرک  20   در لینکا یه عکس  نسبتا بزرگ  متحرک برای اون بالا رو پس زمینه - یه عکس پس زمینه-
عکس کوچیک متحرک مث اون کیک آبیه- یه عکس دراز متحرک مث اون کیک متحرک
 9 عکس رو عکس متحرک 
 25   فعلا ندارم یه عکس  نسبتا بزرگ  متحرک برای اون بالا رو پس زمینه - یه عکس پس زمینه متحرک-
عکس کوچیک متحرک مث اون کیک آبیه- یه عکس دراز متحرک مث اون کیک متحرک
10
عکس کنار ویژه
25در لینکا یه عکس  نسبتا بزرگ برای کنار اون بالا به طور ثابت یا متحرک -عکس کوچیک  مث اون کیک آبیه- یه عکس دراز  مث اون کیک متحرک- یه عکس ثابت یا متحرک بره پس زمینه

[ شنبه 25 خرداد 1392 ] [ 05:09 ب.ظ ] [ valeh ghozat ] نظرات      قالب