تبلیغات
قالب ـو کد ـهای میس وآلهـ - نوع و نرخ کد برو بالای یا هدایت به بالا ی رایگان تمامی سفارش ها به صورت رایگان و حداکثر تا 24 ساعت آماده می شوده قالب ـو کد ـهای میس وآلهـ - نوع و نرخ کد برو بالای یا هدایت به بالا ی رایگان اخبار وب:تا 2 روز آینده نمونه .قالب ها در وبلاگ گذاشته خواهد شد جدول کارهایی که بلدم به وب اضافه شد

Bannerrقالب ـو کد ـهای میس وآلهـ


http://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.png
 هدآیت به بآلآ (scroll back to up)و سآخت عکس برآی اَبزآر هدآیت به بآلآ

http://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.png

در ادامه ی مطلب


 شماره نوع قیمت به نظرلوگو و لینکنمونهچیزای لازمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 1 کوچیک3  مث این:
یا این:http://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.png


یه عکس کوچیک
  2 متوسط4 این:   یه عکس متوسط 3 بزرگ5  مث مال خودم این:  
 یه عکس بزرگ ( نه خیلی بزرگ)

 4 خیلی بزرگ6  این: یه عکس بزرگ  تقریبا اندازش منطبق با نمونه باشه
 5 متحرک کوچیک4  این:
   یه عکس کوچیک متحرک


 6 متحرک متوسط5  این:

  یه عکس متوسط متحرک

 7 متحرک بزرگ 6  
 این:


  


یه عکس  بزرگ متحرک
 
 8 عکس خیلی بزرگ متحرک 
(ممکنه وبتون بد شه ها خود دانید!)
8  این:
 یه عکس  بزرگ متحرک 
9 عکس تمام بدن8  این:
یه  عکس تمام بدن
http://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.png
 سآخت عکس برآی اَبزآر هدآیت به بآلآ  

http://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.png


 شماره نوع قیمت به نظرلوگو ولینک نمونهچیزا ی لازمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 1 کوچیک3   مث این:
http://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.png


چند عکس کوچیک

 2 متوسط4 این:
چند عکس متوسط

 3 بزرگ5  مث مال خودم این:  


چند  عکس بزرگ ( نه خیلی بزرگ) 
 4 خیلی بزرگ7  این:

  
چند عکسعکس بزرگ  
 5 متحرک کوچیک5 vhtWF8
 
چند عکس عکس کوچیک ثابت

 6 متحرک متوسط6 


  یا:

gYwrkC
چند تا  عکس متوسط ثابت 
 7 متحرک بزرگ7   این:
  


 چند تا  عکس  بزرگ ثابت


 8 عکس خیلی بزرگ متحرک 
(ممکنه وبتون بد شه ها خود دانید!)
9  این:
 چند عکس  بزرگ ثابت
9 عکس تمام بدن10  این:( باتشکر از یاسمین، این عکس فقط نمونس از این نمیزنم)


یا:

عکس تمام بدن
برچسب ها:اسکرول بک تو آپ، نرخ، رایگان، نمونه ی رایگان، معرفی، هدایت به بالا، برو بآلا!،  
[ یکشنبه 26 خرداد 1392 ] [ 06:37 ب.ظ ] [ valeh ghozat ] نظرات      قالب