تبلیغات
قالب ـو کد ـهای میس وآلهـ - نوع و نرخ کد ساخت عکس ثابت ومتحرک رایگان تمامی سفارش ها به صورت رایگان و حداکثر تا 24 ساعت آماده می شوده قالب ـو کد ـهای میس وآلهـ - نوع و نرخ کد ساخت عکس ثابت ومتحرک رایگان اخبار وب:تا 2 روز آینده نمونه .قالب ها در وبلاگ گذاشته خواهد شد جدول کارهایی که بلدم به وب اضافه شد

Bannerrقالب ـو کد ـهای میس وآلهـ


http://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.png
 ساخت عکس ثابت و عکس متحرک 

http://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.png شماره نوع قیمت به نظرلوگو لینک نمونه چیزای لازم
 1 کوچیک3  ------------------- 
 مث این:
   یا 

Blue and Pink Flower


موضوع
 2 متوسط4 --------------------- 
این: 
Winter Penguinموضوغ
 3 بزرگ5  
 این:
Kissing Dog
 

 عموضوع
 4 خیلی بزرگ7  این:
Dog Holding a Snowball
موضوع  
 5 متحرک کوچیک5 
این:


 چند عکس ثابت کوچیک
 6 متحرک متوسط6  این:


چند عکس ثابت متوسط
 7 متحرک بزرگ7    

 این: چند عکس ثابت بزرک
 8 عکس خیلی بزرگ متحرک 
(ممکنه وبتون بد شه ها خود دانید!)
9  این:
 چند عکس ثابت بزرگ
9 دراز7  این:
_vRmBt
چند عکس دراز ثابت

[ شنبه 25 خرداد 1392 ] [ 06:06 ب.ظ ] [ valeh ghozat ] نظرات      قالب