تبلیغات
قالب ـو کد ـهای میس وآلهـ - نوع و نرخ کد لوگو رایگان تمامی سفارش ها به صورت رایگان و حداکثر تا 24 ساعت آماده می شوده قالب ـو کد ـهای میس وآلهـ - نوع و نرخ کد لوگو رایگان اخبار وب:تا 2 روز آینده نمونه .قالب ها در وبلاگ گذاشته خواهد شد جدول کارهایی که بلدم به وب اضافه شد

Bannerrقالب ـو کد ـهای میس وآلهـ


http://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.png
لوگو  

http://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.png
 شماره نوع قیمت به نظرلوگو لینک نمونه چیزای لازم
 1 کوچیک3  ------------------- 
 مث این:
 

عکس کوچیک
 2 متوسط4 --------------------- 
این: 
عکس متوسط
 3 بزرگ5  
 این:
Blue and Pink Flower
 

 عکس بزرگ ( نه خیلی بزرگ)
 4 خیلی بزرگ7  این:
Colorful Snowman
یک عکس بزرگ  
 5 متحرک کوچیک5 
این:
مدرسه ی وینکس

 چند عکس ثابت کوچیک
 6 متحرک متوسط6  این:
oZFuKHSluNYG

چند عکس ثابت متوسط
 7 متحرک بزرگ7    

 این:


 چند عکس ثابت بزرک
 8 عکس خیلی بزرگ متحرک 
(ممکنه وبتون بد شه ها خود دانید!)
9  این:
2vuDOG

 چند عکس ثابت بزرگ
9 دراز7  این:
_vRmBt
چند عکس دراز ثابت

SmQibF


[ شنبه 25 خرداد 1392 ] [ 05:35 ب.ظ ] [ valeh ghozat ] نظرات      قالب