تبلیغات
قالب ـو کد ـهای میس وآلهـ تمامی سفارش ها به صورت رایگان و حداکثر تا 24 ساعت آماده می شوده قالب ـو کد ـهای میس وآلهـ اخبار وب:تا 2 روز آینده نمونه .قالب ها در وبلاگ گذاشته خواهد شد جدول کارهایی که بلدم به وب اضافه شد

Bannerrقالب ـو کد ـهای میس وآلهـ
  سلام گلم
 این وب توسط میس واله ق اداره میشه 
    خوش آمدید!:)

    نرخ های ابزار زیبا سازی وب به صورت رایگان به مطالب وب اضافه شد :-) سفارشات پذیرفته می شودخوش آمدید!:)همه چی تو این وب مجانیه

همه چی

فقط بهم بگو که چی میخوایاین وب مخصوص وبای کد و قالب نیست فقط بره استفاده نه سواستفاده


دزدا تو این وب اسمشون میاد\  


ds2x261u3mmndtfusc5.gifcwpjg9sozbtq70jc8u1p.gifca9nbgbb1xl98qi9935.gifxffz2f3n1srpjbvjxu0.gif

tjw8h790v32e1dgsbym1.gifg93tg56l2rcm6zgex1c7.gif51hpevb7w4bf9aqnu3rv.gif2l776s2zgqa84l0bdtm.gif
g2nmy0gwqu647walsur7.gif7tscao8ewy7pqogj6wz.gif35l6yg2d3f9monf244gn.gif5kvf5e34qxcla4pn9s44.gif
ulguy98f8o4sxw1op30q.gifrky2otc1059u24as6jm2.gifeqmnpm7rujdwlr0357xp.gifmrqjeevc3vao2sibwqo8.gif
buvh75gl22zyi2ixbk6p.gif
ywx023f4luu5g643tyf.gif640kyhs0qor2uuomcjz5.gif2jllxdz2d34nb2kexw52.gif
jl4lygw9x4o8dtwjj3m.gifdayf8lhdv0el2o23lvi3.gif[ شنبه 18 خرداد 1392 ] [ 09:56 ب.ظ ] [ valeh ghozat ] نظرات

درج متن روی چیپس
مث مال خودم
فقط متنو بدید
g2nmy0gwqu647walsur7.gif


برچسب ها:درج متن روی چیپس،  
[ دوشنبه 27 خرداد 1392 ] [ 11:55 ب.ظ ] [ valeh ghozat ] نظرات

مثل مال خودمه
فقط بگید
اسمتون چیه
اسم کسی که براش نامه مینوسید چیه
متن نامتون
تصویر زیرش( بره من پرندس)


برچسب ها:ابزار نامه نویسی،  
[ دوشنبه 27 خرداد 1392 ] [ 11:31 ب.ظ ] [ valeh ghozat ] نظرات

درج متن روی چیپس
مث مال خودم
فقط متنو بدید
g2nmy0gwqu647walsur7.gif


برچسب ها:درج متن روی چیپس،  
[ دوشنبه 27 خرداد 1392 ] [ 11:30 ب.ظ ] [ valeh ghozat ] نظرات

فقط بگید:
مردونه یا زنونه
رنگ تیشرت
متنتون
تصویر زیریش(به جای قلبه)
رنگ اون تصویر
نمونه هم مثل مال خودملینک عکس زیاد واضح نیست


buvh75gl22zyi2ixbk6p.gif


[ دوشنبه 27 خرداد 1392 ] [ 10:46 ب.ظ ] [ valeh ghozat ] نظرات

مث مال خودم

فقط رنگ مورد نظر به جای آبی
و 2 جمله متن و رنگ متن

برچسب ها:درج متن بر روی عکس فرشته ی تیره،  
[ دوشنبه 27 خرداد 1392 ] [ 10:46 ب.ظ ] [ valeh ghozat ] نظرات

اینا نمونس

با نوشته ی دلخواه شما
برچسب ها:ابزار درج متن روی سنگ،  
[ دوشنبه 27 خرداد 1392 ] [ 10:30 ب.ظ ] [ valeh ghozat ] نظرات

مث مال خودمه. همونی که به انگلیسی نوشته تولد روز وبم
نمونه:
cwpjg9sozbtq70jc8u1p.gifطبقه بندی: ابزار روز شمار و ثانیه شمار، 
[ دوشنبه 27 خرداد 1392 ] [ 10:26 ب.ظ ] [ valeh ghozat ] نظرات

مث مال خودمه
نمونه :
dayf8lhdv0el2o23lvi3.gifطبقه بندی: ابزار کفشدوزک روی متن شما، 
[ دوشنبه 27 خرداد 1392 ] [ 10:22 ب.ظ ] [ valeh ghozat ] نظرات

با عکس مورد نظر بسفارشیدrky2otc1059u24as6jm2.gifطبقه بندی: مکعب چرخون، 
[ دوشنبه 27 خرداد 1392 ] [ 10:22 ب.ظ ] [ valeh ghozat ] نظرات

نمونه ها رو در آدرس های زیر ببینید

و با متن مورد نظر سفارش دهید.
tjw8h790v32e1dgsbym1.gif  ds2x261u3mmndtfusc5.gif    mrqjeevc3vao2sibwqo8.gif

طبقه بندی: ابزار نوشته درون قلب، 
[ دوشنبه 27 خرداد 1392 ] [ 10:13 ب.ظ ] [ valeh ghozat ] نظرات

ببینید این کدو تو قسمت کدای جا وا تون بذارد
 تا این پیشی ناز وارد وبتون شه.
مث مال خودم
کد : 

 <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,28,0" width="330" height="400" title="Toy Cat">
                      <param name="movie" value="http://www.pageplugins.com/generators/virtual_cat/cat.swf" />
                      <param name="quality" value="high" />
                      <param name="wmode" value="transparent" />
                      <embed src="http://www.pageplugins.com/generators/virtual_cat/cat.swf" width="330" height="400" quality="high" pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent"></embed>
                    </object><br><a href='http://valehskin.mihanblog.com/post/63' target='_blank'> Pet Cat& other codes 4 blogs</font></a>


[ دوشنبه 27 خرداد 1392 ] [ 06:13 ب.ظ ] [ valeh ghozat ] نظرات

لطفا نظر بده
وگرنه ازت نمیگذرم


            

                                                     [ یکشنبه 26 خرداد 1392 ] [ 08:37 ب.ظ ] [ valeh ghozat ] نظرات

            

در ادامه ی مطلب

ادامه مطلب
[ یکشنبه 26 خرداد 1392 ] [ 08:34 ب.ظ ] [ valeh ghozat ] نظرات


          


 
 
 
 

        [ یکشنبه 26 خرداد 1392 ] [ 08:22 ب.ظ ] [ valeh ghozat ] نظرات


http://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.png
 هدآیت به بآلآ (scroll back to up)و سآخت عکس برآی اَبزآر هدآیت به بآلآ

http://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.png

در ادامه ی مطلب

انواع کد اسکرول بک تو آپ اینجاست!بکلیک گلم
برچسب ها:اسکرول بک تو آپ، نرخ، رایگان، نمونه ی رایگان، معرفی، هدایت به بالا، برو بآلا!،  
[ یکشنبه 26 خرداد 1392 ] [ 07:37 ب.ظ ] [ valeh ghozat ] نظراتhttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.png
 سآخت هدر 

http://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.png


انواع هدر اینجاست!بکلیک گلم
برچسب ها:رایگان، هدر، نمونه ی رایگان هدر، نرخ، معرفی،  
[ یکشنبه 26 خرداد 1392 ] [ 07:37 ب.ظ ] [ valeh ghozat ] نظرات


            

 

                    

 

                                   

 

          

 

 

 

 

 

 

 برچسب ها:لاینر موسیقی، لاینر، عکسای کوچیک،  
[ یکشنبه 26 خرداد 1392 ] [ 07:37 ب.ظ ] [ valeh ghozat ] نظرات

http://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.png
آیکون 

http://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.png

ادامه مطلب
برچسب ها:رایگان، آیکون، نرخ، معرفی،  
[ یکشنبه 26 خرداد 1392 ] [ 07:35 ب.ظ ] [ valeh ghozat ] نظرات


http://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.png
 سآخت عکس ثابت و عکس متحرک 

http://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.png
در ادامه ی مطلب

ادامه مطلب
برچسب ها:عکس ثابت، عکس متحرک، معرفی، نرخ، نمونه ی ساخته شده عکس ها، عکس های زیبا ساز وب، عکس برای قالب وب شما،  
[ یکشنبه 26 خرداد 1392 ] [ 07:35 ب.ظ ] [ valeh ghozat ] نظرات


http://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.png
 کدبآرشی  

http://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.png
در ادامه ی  مطلب

انواع کد بارشی اینجاست!بکلیک گلم
برچسب ها:کد بارشی، نرخ، معرفی، کارایی که براتون میکنم، نرخ کد بارشی، نمونه ی رایگان کد بارشی، رایگان،  
[ یکشنبه 26 خرداد 1392 ] [ 07:31 ب.ظ ] [ valeh ghozat ] نظرات

http://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.png
 کد مآوس  
http://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.png


برو ادامه ی مطلب

انواع کد موس اینجاست!بکلیک گلم
برچسب ها:رایگان، کارایی که میکنم، کد ماوس، نمونه ی رایگان کد ماوس؛، نرخ،  
[ یکشنبه 26 خرداد 1392 ] [ 06:56 ب.ظ ] [ valeh ghozat ] نظرات

http://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.png
لوگو  
http://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.pnghttp://up.patoghu.com/images/kf77h9xyb490xw2od5ow.png


انواع کد لوگو اینجاست!بکلیک گلم
برچسب ها:رایگان، کارای که میتونم انجام بدم، لوگو، نمونه ی لوگو ی رایگان،  
[ یکشنبه 26 خرداد 1392 ] [ 06:56 ب.ظ ] [ valeh ghozat ] نظرات

این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.


[ یکشنبه 26 خرداد 1392 ] [ 06:33 ب.ظ ] [ valeh ghozat ] نظرات


فقط بگید چندمی از بالا و چندمی از راست

            

 

    

 

    

 [ یکشنبه 26 خرداد 1392 ] [ 06:20 ب.ظ ] [ valeh ghozat ] نظرات


فقط بگید چندمی از   بالا و چندمی از    راست


                 

 

        

 

            

 

            

 

        

 


            

 

            

 

        

 

         

 

 [ یکشنبه 26 خرداد 1392 ] [ 06:16 ب.ظ ] [ valeh ghozat ] نظرات

انواع شکل های ساعت برای وبتون بیاید و سفارش بدید. رایگان فقط یه نظر بده
دقت کنید که ساعت با اعداد انگلیسی وارد کادر یا بیضی های تصاویر زیر میشه و تصاویر دارای پس زمینه نیستند
 
 کد پیش نمایش به صورت عکس
 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 به زودی


[ یکشنبه 26 خرداد 1392 ] [ 06:06 ب.ظ ] [ valeh ghozat ] نظرات

سفارش رایگان. برای هر کدوم فقط یه نظر.

     :-)  همه چی رایگاننـــ افکت بر روی متن و عنوان مث مال خودمسفارشات پذیرفته می شودخوش آمدید!:)رایگان ---- رایگان


اینجوری عنوان و متن شما متحرک میشه با فونت و متن و رنگ متن و کادر درخواستیتون

:-)

کد های میس واله

برای دیدن جدول رنگها برید ادامه ی مطلب
بدویید گلا!


:-)

برید ادامه ی مطلب برای سفارش رایگان این ابزار زیبا
[ یکشنبه 26 خرداد 1392 ] [ 05:35 ب.ظ ] [ valeh ghozat ] نظرات

   عکسای ساعت و تقویم  که برای وبتون میتونم بسازم.  
   سفارش بدید هر کدوم یه نظر   

themes & codes      کد      themes & codes                                                    themes & codes     پیش نمایش به صورت عکس    themes & codes

11

 12
 
13
  14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 


[ یکشنبه 26 خرداد 1392 ] [ 05:23 ب.ظ ] [ valeh ghozat ] نظرات[ یکشنبه 26 خرداد 1392 ] [ 05:06 ب.ظ ] [ valeh ghozat ] نظرات

این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.


[ شنبه 25 خرداد 1392 ] [ 09:56 ب.ظ ] [ valeh ghozat ] نظرات

تعداد کل صفحات : 3 ::     1  2  3        قالب